วิเคราะห์ปัญหาแรงงานภายหลัง การเปิดอาเซียน

June 14, 2018 admin 1

ปัจจุบันมีการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือว่าอาเซียน(AEC) การรวมมือกันของประชาคมอาเซียนทำให้ประเทศสมาชิกสามารถที่จะเดินเข้าหากัน ในการพัฒนาด้านต่าง ๆเช่นด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง หรือว่าจะเป็นด้านสังคม  ในด้านของเศรษฐกิจจะมีผลดีคือมีการไหลเวียนของแรงงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เป็นความหวังของแรงงานที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า และเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน แต่ก็ยังคงมีปัญหาแรงงานหลังการเปิดอาเซียนอยู่

ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรี คืออะไร และมีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจ

May 14, 2018 admin 0

ในยุคที่โลกไร้พรมแดนที่การติดต่อสื่อสารแทบไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น เช่นเดียวกันกับกำแพงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่กำลังจะถูกพังทลายลง จากเหตุการณ์การรวมกันทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ที่เป็นการรวมกันของประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์, ไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่า, บรูไนดารุส-ซาลาม, เวียดนาม, สิงคโปร์, มาเลเซีย […]

ชาวต่างชาติ มีความติดเห็นอย่างไรในการรวม aec

September 22, 2017 admin 0

การรวม Aec ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือกันลุ่มประเทศแถบภูมิภาคเอเซีย เพี่อให้เกิดการต่อรองในโลกการค้า การค้าขายและการมีตัวตนและบทบาทในเวทีระดับโลก ล้วนมีแต่ข้อดีทั้งสิ้นกับสมาชิกอาเซี่ยนทั้ง 10 ประเทศ ดังนั้นคงไม่ต้องสงสัยว่าเหล่าสมาชิกและคนในชาติทั้ง 10 ชาติจะมีความคิดเห็นเช่นไรกับการรวมกลุ่มอาเซี่ยนหรือ AEC แล้วในสายตาของชาวต่างชาติที่อยู่นอกเหนือจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซี่ยนเขามีความคิดเช่นไร เมื่อได้มองเห็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน

บทบาทความร่วมมือกันของประเทศสมาชิก AEC

May 31, 2017 admin 0

ยุคนี้ไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังได้เห็นคำว่า AEC จากทุกทิศทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านสื่อต่าง ๆ แม้แต่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนกลับมาบ้านก็ยังท่องกันจ๋อย ๆ แล้วคุณรู้กันหรือยังล่ะว่า AEC คืออะไร วันนี้ เราจะพาไปรู้จัก AEC ให้มากขึ้นกัน                AEC ย่อมากจาก ASEAN Economic Community แปลเป็นไทยได้ว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความเป็นมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ […]

ThaiAutomotiveInw

องค์กรความร่วมมือทางการค้าที่เหมือนกับ AEC มีอะไรบ้าง

January 24, 2017 admin 0

  การที่แต่ละประเทศจะสามารถดูแลประชากรของตัวเองให้อยู่ดีมีสุขได้นั้น การใช้ทรัพยากรภายในประเทศหรือการบริหารประเทศแต่เพียงผู้เดียวคงไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆ เหล่านั้นขึ้นมาได้ เพราะแต่ละประเทศเองก็มีทรัพยากรธรรมชาติหรือความถนัดในการดำรงชีวิตที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือต่างๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาไว้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มาทำความรู้จักกับองค์กรความร่วมมือทางการค้าเด่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับ AEC ว่ามีองค์กรอะไรบ้าง APEC – ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation เป็นการร่วมมือกันของเหล่าบรรดาประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาครวมไปถึงในระดับโลก รวมไปถึงช่วยในการมีสิทธิ์มีเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการค้า พูดง่ายๆ ว่าการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ดีกว่าการไปต่อสู้ด้วยประเทศเดียวนั่นเอง EU – สหภาพยุโรป […]

affww

การศึกษาของไทยเมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียน

January 24, 2017 admin 0

  เรื่องของระบบการศึกษาถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับทุกๆ ประเทศ เพราะการที่ประเทศจะพัฒนาได้นั้นการศึกษาศึกนับว่าเป็นตัวการหลักในการที่จะช่วยสร้างบุคลากรชั้นดีให้ขึ้นมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ ไม่แปลกที่แต่ละประเทศนั้นจะเน้นในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากเพื่อให้เหล่าบรรดาเด็กๆ รุ่นใหม่ หรือว่าใครก็ตามที่สนใจใฝ่เรียนรู้ได้เล่าเรียนศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองไปในจุดที่ดีที่สุดของความรู้ในด้านต่างๆ สำหรับด้านการศึกษาในประเทศไทยเองก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนนั้นต่างก็เห็นคุณค่าและก็รู้ดีว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนหากมีการเปรียบเทียบทางด้านการศึกษาแล้วต้องบอกว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะระบบการศึกษาไทยในความเป็นจริงแม้แต่ในภูมิภาคอาเซียนเองเรายังไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเบอร์ 1 ได้ หรือจะพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือระบบการศึกษาไทยเมื่อเทียบกับเหล่าบรรดาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ของไทยเรายังเป็นรองอยู่ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านที่สำคัญที่สุดเห็นจะเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษ อาจจะด้วยความที่ประเทศไทยเองไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นๆ ไม่เคยโดนพวกล่าอาณานิคมเข้ามาย่างกรายเมื่อถึงจุดที่ยุคล่าอาณานิคมหมดไป ภาษาที่คนไทยใช้จึงยังนิยมใช้กันอยู่แค่ภาษาไทยในขณะที่ประเทศอื่นๆ เมื่อยุคที่เขาโดนพวกประเทศล่าอาณานิคมเข้ามาปกครอง คนเหล่านั้นก็ได้มีการสอนภาษาต่างประเทศให้กับคนในประเทศเหล่านั้นให้อ่านออก เขียนได้ […]

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

November 29, 2016 admin 0

  ในฐานะที่เราเองเกิดมาเป็นคนไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเองก็จัดว่าเป็นหนึ่งประเทศที่อยู่ในกลุ่มทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ทว่าในปัจจุบันนั้นกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มประเทศของตัวเองมากขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิด “ประชาคมอาเซียน” หรือ AEC ลองมาทำความรู้จักและเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ว่ามีอะไรบ้าง การก้าวสู่ AEC ของกลุ่มอาเซียน ในอดีตนั้นกลุ่มทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีหัวเรี่ยวหัวแรงคือประเทศไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ก่อนที่อีก 5 ประเทศอย่าง […]

มารู้จักสินค้าส่งออกของแต่ละประเทศใน AEC

November 29, 2016 admin 0

   นับตั้งแต่มีการรวมตัวของประเทศสมาชิกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ทำให้ความคืบหน้าทางด้านของเศรษฐกิจและการส่งออกนั้นมีการพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนสามารถที่จะส่งออกสินค้าที่ตัวเองถนัดไปสู่ประชมคมโลกได้มากขึ้น มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เพื่อต่อรองกับนานาประเทศหรือประเทศมหาอำนาจของโลกมากขึ้น อย่างไรก็ดีมาทำความรู้จักรายชื่อแต่ละประเทศและสินค้าส่งออกที่สำคัญในกลุ่มประชาคมอาเซียนว่ามีอะไรบ้าง ประเทศไทย – ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเกษตรกรรม ด้วยพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่มี ทำให้ประเทศไทยไม่เป็นรองชาติใดในเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตร เพราะฉะนั้นสินค้าที่นับได้ว่าเป็นปัจจัยหลักของประเทศไทยคือ ข้าว, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, สับปะรด ยางพารา, อาหารทะเล และอื่นๆ ที่เป็นเกษตรกรรม สิงคโปร์ – […]

ข้อดีในการรวมตัวกันของประเทศอาเซียนเป็น AEC

November 29, 2016 admin 0

กลุ่มประเทศที่อยู่ในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า “อาเซียน” นั้นในอดีตแม้จะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันทว่าการให้ความร่วมมือหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นยังถือว่าไม่ค่อยมีมากนัก จนกระทั่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวว่าประเทศในแถบอาเซียนมีการประชุมหารือและกำหนดกันว่าจะทำการรวมตัวกันเพื่อสร้างอาณาจักรหนึ่งทางเศรษฐกิจ เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับประเทศมหาอำนาจในทวีปเอเชีย นั่นจึงทำให้เกิด Asean Economic Community หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเมื่อมีการรวมตัวแล้วผลประโยชน์หรือข้อดีที่ประเทศแถบอาเซียนจะได้รับประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้   ความพัฒนาขึ้นทางด้านของเศรษฐกิจ – แน่นอนว่าแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วในเรื่องของการพัฒนาทางด้านของเศรษฐกิจ การรวมตัวกันของประเทศในอาเซียนจะช่วยให้พืชผลหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูมีราคามากขึ้น และที่สำคัญคือสามารถที่จะมีอำนาจในการต่อรองทางด้านของเศรษฐกิจกับนานาประเทศมากขึ้น ยกตัวอย่างง่ายๆ การที่ประเทศไทยต้องการจะขายข้าวแต่หากว่าใช้ในนามประเทศไทยความมีบารมีก็ดูจะไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ถ้าหากว่ามาในนามของประชาคมอาเซียนความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งในการเจรจาต่อรองก็จะมีมากกว่า ความมั่นคงทางด้านการเมือง – […]

การก่อตั้ง AEC ส่งผลอะไรกับประเทศไทยบ้าง

November 29, 2016 admin 0

ประเทศไทยคือประเทศหนึ่งที่จัดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกให้เข้าใจมากขึ้นก็คือประเทศในแถบ อาเซียน ที่สำคัญประเทศไทยยังจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาที่เหนือกว่าหลายๆ ประเทศในด้านของเศรษฐกิจและด้านของความเป็นอยู่ประชากร ทำให้หลายๆ ครั้งประเทศไทยเองมักจะถูกยกให้เป็นประเทศที่เหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบเดียวกันเล็กน้อย อย่างไรก็ดีเมื่อโลกได้มีการพัฒนามากขึ้น การเจรจาพูดคุยในด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศก็มีความเจริญก้าวหน้าตามมาด้วยเช่นเดียวกัน และเมื่อได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการรวมตัวของประเทศในทวีปเอเชียจนในที่สุดก็กลายมาเป็น ประชาคมอาเซียน หรือ AEC การรวมตัวครั้งนี้ก็ได้ส่งผลทั้งด้านดีและด้านเสียกับประเทศไทยดังต่อไปนี้ ข้อดีที่ประเทศไทยได้รับจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ – เห็นได้ขัดว่าเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในแถบอาเซียนนั้นมีการพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะการรวมตัวที่เป็นปึกแผ่นทำให้มีอำนาจต่อรองในการพูดคุยกับบรรดาประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากขึ้น การที่จะขายสินค้าอะไรก็ตามแต่ความแข็งแรงในการต่อรองราคาหรือความได้เปรียบก็มีมากกว่าตอนที่ขายเป็นประเทศเดียวมากขึ้นด้วย ด้านการท่องเที่ยว – […]